Boruto Encerramentos
 • Boruto Encerramento 001
 • Título: 「Dreamy Journey」
 • Boruto Encerramento 002
 • Título: 「Sayonara Moon Town」
 • Boruto Encerramento 002v2
 • Título: 「Sayonara Moon Town」
 • Boruto Encerramento 002v3
 • Título: 「Sayonara Moon Town」
 • Boruto Encerramento 003
 • Título: 「Boku wa Hashiri Tsuzukeru」
 • Boruto Encerramento 004
 • Título: 「Denshin Tamashii」
 • Boruto Encerramento 005
 • Título: 「Kachou Fūgetsu」
 • Boruto Encerramento 006
 • Título: 「Laika」
 • Boruto Encerramento 007
 • Título: 「Polaris」
 • Boruto Encerramento 008
 • Título: 「Tsuyogari LOSER」
 • Boruto Encerramento 009
 • Título: 「Ride or Die」
 • Boruto Encerramento 010
 • Título: 「Mikansei na Hikaritachi」
 • Boruto Encerramento 011
 • Título: 「Wish On」
 • Boruto Encerramento 012
 • Título: 「Fireworks」
 • Boruto Encerramento 013
 • Título: 「Maybe I」
 • Boruto Encerramento 014
 • Título: 「Central」
 • Boruto Encerramento 015
 • Título: 「Answers」
 • Naruttebane - Anime Ohayo © 2009 - 2020 Design ver. 5.1 by:
  AyuMi SaMeShimA