Boruto Encerramentos
 • Boruto Encerramento 001
 • Título: 「Dreamy Journey」
 • Boruto Encerramento 002
 • Título: 「Sayonara Moon Town」
 • Boruto Encerramento 002v2
 • Título: 「Sayonara Moon Town」
 • Boruto Encerramento 002v3
 • Título: 「Sayonara Moon Town」
 • Boruto Encerramento 003
 • Título: 「Boku wa Hashiri Tsuzukeru」
 • Boruto Encerramento 004
 • Título: 「Denshin Tamashii」
 • Boruto Encerramento 005
 • Título: 「Kachou Fūgetsu」
 • Boruto Encerramento 006
 • Título: 「Laika」
 • Boruto Encerramento 007
 • Título: 「Polaris」
 • Naruttebane - Anime Ohayo © 2009 - 2018 Design ver. 5.0 by:
  AyuMi SaMeShimA